Oferta kampanii multimedialnych Plik PDF do wydruku

O kampanii

Materiały multimedialne do kampanii

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno
Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

LOGO6

LOGO5

LOGO4

LOGO3

LOGO2

LOGO1

nasi Partnerzy

Ubezpieczeni przez rodziców

Krótko o kampanii

Zawartość merytoryczna

Materiały kampanii klasycznej, zawartość pakietu, cena

Materiały kampanii multimedialnej, zawartość pakietu, cena

Zawartość pakietu klasycznego i multimedialnego

Po stronie mocy,

przeciwko przemocy

Krótko o kampanii

Zawartość merytoryczna

Materiały kampanii klasycznej, zawartość pakietu, cena

Materiały kampanii multimedialnej, zawartość pakietu, cena

Zawartość pakietu

Pełni mocy

w rodzinie bez przemocy

Krótko o kampanii

Zawartość merytoryczna

Materiały kampanii klasycznej, zawartość pakietu, cena

Materiały kampanii multimedialnej, zawartość pakietu, cena

Zawartość pakietu

Myślę i jeżdżę trzeźwo

Krótko o kampanii

Zawartość merytoryczna

Materiały kampanii klasycznej, zawartość pakietu, cena

Materiały kampanii multimedialnej, zawartość pakietu, cena

Zawartość pakietu klasycznego i multimedialnego

Nasze kampanie

Szanowni Państwo,

 

codzienne wiadomości są pełne zatrważających informacji. Młodzi ludzie umierają zatruci alkoholem, dopalaczami czy narkotykami. Tragiczne w skutkach bywa cierpienie, spowodowane zrobieniem czegoś głupiego, co zostało nagrane, a film z takim nagraniem trafił do Internetu. Zdarza się też, że do tragedii prowadzą z pozoru błahe żarty, strach przed odtrąceniem, a zagrożenie pochodzi od rówieśników.

 

Nie usuniemy wszystkich zagrożeń ze świata naszych dzieci, nie jest to możliwe. Możemy natomiast rozwijać mocne strony młodych ludzi, dzięki czemu będą oni bardziej przygotowani do życia w świecie pełnym zagrożeń, a tym samym będą bardziej na te zagrożenia odporni.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa propozycje udziału w kampaniach profilaktycznych, których założenia wpisują się w nurt profilaktyki pozytywnej.

 

Naszym celem jest wzmocnienie, pokazanie dobrych stron, pobudzanie do rozwoju, a przede wszystkim wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców oraz kompetencji nauczycieli. Bo jeśli profilaktyka ma być skuteczna, musi trafiać do wszystkich: do dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli. Natomiast wszyscy my, dorośli, powinniśmy być jej realizatorami w domu i w szkole – systematycznie i codziennie.

Zapraszamy więc Państwa serdecznie do współpracy i udziału w naszych projektach i zachęcamy do zapoznania się z nieszablonową zawartością pakietu materiałów każdej kampanii.

 

Treści opracowane są przez specjalistów i praktyków z dziedziny psychologii i pedagogiki. Postawiliśmy też na autorskie ilustracje, rysunki i komiksy.

 

Materiały wybranych kampanii zawierają propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy kart pracy (dla wszystkich etapów edukacyjnych). To ważne źródło informacji „przesiewowych”, dotyczących potencjalnych problemów dzieci w relacjach z rodzicami i innymi uczniami oraz ewentualnych zagrożeń związanych z używkami. Karty pracy mogą być pomocne przy wstępnej diagnozie niepokojących zachowań dzieci i konsultowane później z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Uzupełnieniem każdego pakietu są gadżety, które sprawią, że zajęcia będą ciekawsze, a odpowiednio wykorzystane będą przywoływały pozytywne przesłanie kampanii.

 

Wśród materiałów znajdą Państwo ulotki, plakaty oraz kalendarze, które uatrakcyjnią wizerunek kampanii, pełniąc jednocześnie użytkową funkcję w szkołach, urzędach, ośrodkach zdrowia, Ośrodkach Pomocy Społecznej, szkołach nauki jazdy czy nawet w sklepach monopolowych. Wszędzie tam można wykorzystywać materiały naszych kampanii, ponieważ wszędzie są potencjalni ich odbiorcy.

 

Zdajemy sobie sprawę, jak trudno stawiać na kompleksowe rozwiązania profilaktyczne, kiedy ma się do dyspozycji czasami niewielkie środki w budżecie, a wiele potrzeb, na które te środki muszą wystarczyć. Dlatego też ceny naszych materiałów są przyjazne jak założenia naszych kampanii. Jesteśmy w stanie podzielić też pakiet materiałów na połowy lub na ćwiartki.

 

Bierzemy pod uwagę również to, że każdy samorząd ma swoje potrzeby, swój własny program i pomysł na jego realizację, dlatego chętnie dostosujemy się do Państwa oczekiwań i elastycznie zaproponujemy indywidualne rozwiązanie.

 

Z poważaniem

Zespół Przyjaznej Profilaktyki

Depresja – widzę, rozumiem, pomagam

Zawartość merytoryczna

Materiały kampanii multimedialnej, zawartość pakietu, cena

Pełni mocy w rodzinie bez przemocy

 

Materiały kampanii uczulają, że przemoc domowa to nie tylko siniaki na ciele, ale też różne rodzaje przemocy psychicznej: wymuszanie posłuszeństwa, obelgi, wyśmiewanie, grożenie, poniżanie czy upokarzanie.

 

Pokazujemy, gdzie i jak szukać pomocy. Podajemy numery telefonów, adresy stron internetowych i radzimy, jak wyszukać placówki pomocy w pobliżu miejsca zamieszkania.

 

Wiele uwagi poświęcamy sytuacji dziecka, będącego świadkiem przemocy i uświadamiamy, jak przemoc w domu rodzinnym wpływa na jego rozwój fizyczny, emocjonalny i moralny.

 

Wzmacniamy też pozytywny wizerunek Ośrodka Pomocy Społecznej jako instytucji, która wspiera mieszkańców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych związanych z kwestią materialną, ale też udziela specjalistycznych porad prawnych i psychologicznych, również dotyczących uzależnień czy przemocy domowej.

 

Zamknij okno

X

Myślę i jeżdżę trzeźwo

 

Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach jest jednym z najważniejszych elementów gminnych działań profilaktycznych, a kampanie informacyjno-edukacyjne, w tym Myślę i jeżdżę trzeźwo, mają na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców i podniesienie świadomości społeczeństwa.

 

W materiałach kampanii pokazujemy, co dzieje się z organizmem po spożyciu nawet niewielkiej dawki alkoholu oraz jak jego stężenie we krwi wpływa na zachowanie kierowcy i ocenę tego, co dzieje się na drodze. Objaśniamy również, jak na wydolność fizyczną i psychiczną wpływa tak zwany syndrom dnia następnego, czyli kac.

 

Uświadamiamy, dlaczego nie warto ryzykować i podpowiadamy bezpieczne rozwiązania. Świadków przekonujemy, że podejmowanie działań, które zmierzają do powstrzymania pijanego kierowcy, nie jest naruszeniem jego prywatności, ale postawą zasługującą na społeczne uznanie.

 

Zwracamy uwagę, że dzieci uczą się przez naśladownictwo i powtarzanie schematów, jakie prezentują bliscy mu dorośli. Rodzic jest najważniejszym życiowym nauczycielem, również wtedy, kiedy siada za kierownicą, choć nie powinien prowadzić samochodu.

 

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie na drogach, to nie sposób nie podjąć tematu ryzykownych zachowań w ruchu drogowym oraz agresji, która z roku na rok staje się coraz większym problemem. Właśnie agresji przypisuje się odpowiedzialność za 23% wypadków w Polsce. Dlatego też zadbaliśmy o to, aby pakiet kampanii Myślę i jeżdżę trzeźwo, zawierał materiały poruszające temat agresji i innych zachowań, które stwarzają zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg.

 

Zamknij okno

X

Po stronie mocy, przeciwko przemocy

 

Wyniki ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci pokazują, że ponad połowa nastolatków doświadczyła przemocy rówieśniczej.

 

W naszej kampanii podejmujemy temat bullyingu, czyli dręczenia, prześladowania fizycznego czy psychicznego wybranego dziecka przez innych uczniów, oraz cyberprzemocy, kiedy młodzieżowy konflikt przenosi się do sieci.

Przemoc stosowana przez dzieci pojawia się często tam, gdzie brakuje pozytywnych wzorców reagowania w sytuacjach emocjonalnie trudnych, dlatego tak ważne są dobre relacje, rozmowa i czas spędzony z dzieckiem.

 

Jeżeli chcemy być dla dziecka autorytetem i przekazać mu wartości, musimy znaleźć płaszczyznę porozumienia, zgłębić jego punkt widzenia i zadbać, żeby dziecko zrozumiało nasz. Jeżeli spędzając razem czas, zaangażujemy się w życie dziecka i będziemy świadomi jego „świata wirtualnego”, z pewnością dostrzeżemy, jeśli zacznie pogrążać się w kłopotach.

 

Wychowanie zaczyna się od własnego przykładu, ale najlepsze skutki uzyskamy, jeśli będziemy mieli wsparcie szkoły i nauczycieli.

 

Treści kampanii koncentrują się więc również na wykorzystaniu potencjału nauczyciela jako osoby, do której rodzice mają dużo zaufania i wierzą w jego kompetencje metodyczne i wychowawcze.

 

Zamknij okno

X

Ubezpieczeni przez rodziców

 

Odpowiednie praktyki wychowawcze oraz umiejętność zbudowania pozytywnych relacji z dziećmi są jednymi z najsilniejszych czynników, które chronią przed tak zwanymi zachowaniami problemowymi. Dobra i silna więź z dzieckiem to jego ubezpieczenie na całe życie.

 

Angażujemy więc rodziców, nie tylko przez przekazanie im wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków, dopalaczy czy picia alkoholu. Wzmacniamy praktycznie ich umiejętności wychowawcze, pokazując, jak nawet z pozoru drobna zmiana w ich zachowaniu, może wpłynąć na lepszą relację z dzieckiem, a tym samym na zmianę jego postępowania.

 

Pozytywne zmiany to proces, zachęcamy więc, by cieszyć się z drobnych sukcesów, drobiazgów. Wzmacniamy zaangażowanie rodziców w życie dzieci, w naukę, ale i spędzanie razem wolnego czasu. Pokazujemy, jak wiele dobrego przynosi codzienne wsparcie emocjonalne i moralne. Uświadamiamy, że dzięki drobnym krokom każdego dnia będą dla dzieci lepszymi wzorami i będą zdobywali ich zaufanie.

 

Czym zaprocentuje to w przyszłości? Szansą, że kiedy będzie źle, kiedy pojawią się problemy – to właśnie u rodziców dzieci będą chciały szukać wsparcia.

 

Zawartość pakietu klasycznego i multimedialnego

Krótko o kampanii

Materiały kampanii klasycznej, zawartość pakietu, cena

Zawartość pakietu klasycznego i multimedialnego

Rodzina bez przemocy

 

Materiały kampanii uczulają, że przemoc domowa to nie tylko siniaki na ciele, ale też różne rodzaje przemocy psychicznej: wymuszanie posłuszeństwa, obelgi, wyśmiewanie, grożenie, poniżanie czy upokarzanie.

 

Pokazujemy, gdzie i jak szukać pomocy. Podajemy numery telefonów, adresy stron internetowych i radzimy, jak wyszukać placówki pomocy w pobliżu miejsca zamieszkania.

 

Wiele uwagi poświęcamy sytuacji dziecka, będącego świadkiem przemocy i uświadamiamy, jak przemoc w domu rodzinnym wpływa na jego rozwój fizyczny, emocjonalny i moralny.

 

Wzmacniamy też pozytywny wizerunek Ośrodka Pomocy Społecznej jako instytucji, która wspiera mieszkańców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych związanych z kwestią materialną, ale też udziela specjalistycznych porad prawnych i psychologicznych, również dotyczących uzależnień czy przemocy domowej.

 

Myślę i jeżdżę trzeźwo

 

Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach jest jednym z najważniejszych elementów gminnych działań profilaktycznych, a kampanie informacyjno-edukacyjne, w tym Myślę i jeżdżę trzeźwo, mają na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców i podniesienie świadomości społeczeństwa.

 

W materiałach kampanii pokazujemy, co dzieje się z organizmem po spożyciu nawet niewielkiej dawki alkoholu oraz jak jego stężenie we krwi wpływa na zachowanie kierowcy i ocenę tego, co dzieje się na drodze. Objaśniamy również, jak na wydolność fizyczną i psychiczną wpływa tak zwany syndrom dnia następnego, czyli kac.

 

Uświadamiamy, dlaczego nie warto ryzykować i podpowiadamy bezpieczne rozwiązania. Świadków przekonujemy, że podejmowanie działań, które zmierzają do powstrzymania pijanego kierowcy, nie jest naruszeniem jego prywatności, ale postawą zasługującą na społeczne uznanie.

 

Zwracamy uwagę, że dzieci uczą się przez naśladownictwo i powtarzanie schematów, jakie prezentują bliscy mu dorośli. Rodzic jest najważniejszym życiowym nauczycielem, również wtedy, kiedy siada za kierownicą, choć nie powinien prowadzić samochodu.

 

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie na drogach, to nie sposób nie podjąć tematu ryzykownych zachowań w ruchu drogowym oraz agresji, która z roku na rok staje się coraz większym problemem. Właśnie agresji przypisuje się odpowiedzialność za 23% wypadków w Polsce. Dlatego też zadbaliśmy o to, aby pakiet kampanii Myślę i jeżdżę trzeźwo, zawierał materiały poruszające temat agresji i innych zachowań, które stwarzają zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg.

 

Po stronie mocy, przeciwko przemocy

 

Wyniki ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci pokazują, że ponad połowa nastolatków doświadczyła przemocy rówieśniczej.

 

W naszej kampanii podejmujemy temat bullyingu, czyli dręczenia, prześladowania fizycznego czy psychicznego wybranego dziecka przez innych uczniów, oraz cyberprzemocy, kiedy młodzieżowy konflikt przenosi się do sieci.

Przemoc stosowana przez dzieci pojawia się często tam, gdzie brakuje pozytywnych wzorców reagowania w sytuacjach emocjonalnie trudnych, dlatego tak ważne są dobre relacje, rozmowa i czas spędzony z dzieckiem.

 

Jeżeli chcemy być dla dziecka autorytetem i przekazać mu wartości, musimy znaleźć płaszczyznę porozumienia, zgłębić jego punkt widzenia i zadbać, żeby dziecko zrozumiało nasz. Jeżeli spędzając razem czas, zaangażujemy się w życie dziecka i będziemy świadomi jego „świata wirtualnego”, z pewnością dostrzeżemy, jeśli zacznie pogrążać się w kłopotach.

 

Wychowanie zaczyna się od własnego przykładu, ale najlepsze skutki uzyskamy, jeśli będziemy mieli wsparcie szkoły i nauczycieli.

 

Treści kampanii koncentrują się więc również na wykorzystaniu potencjału nauczyciela jako osoby, do której rodzice mają dużo zaufania i wierzą w jego kompetencje metodyczne i wychowawcze.

 

O kampanii

Materiały multimedialne do kampanii

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno
Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zawartość pakietu klasycznego i multimedialnego

W domu i poza domem. bezpiecznie nie znaczy nudno

Zawartość merytoryczna

Materiały kampanii multimedialnej, zawartość pakietu, cena

Bezpieczni w szkole i poza szkołą

Materiały kampanii klasycznej, zawartość pakietu, cena

Rodzina bez przemocy

 

Materiały kampanii uczulają, że przemoc domowa to nie tylko siniaki na ciele, ale też różne rodzaje przemocy psychicznej: wymuszanie posłuszeństwa, obelgi, wyśmiewanie, grożenie, poniżanie czy upokarzanie.

 

Pokazujemy, gdzie i jak szukać pomocy. Podajemy numery telefonów, adresy stron internetowych i radzimy, jak wyszukać placówki pomocy w pobliżu miejsca zamieszkania.

 

Wiele uwagi poświęcamy sytuacji dziecka, będącego świadkiem przemocy i uświadamiamy, jak przemoc w domu rodzinnym wpływa na jego rozwój fizyczny, emocjonalny i moralny.

 

Wzmacniamy też pozytywny wizerunek Ośrodka Pomocy Społecznej jako instytucji, która wspiera mieszkańców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych związanych z kwestią materialną, ale też udziela specjalistycznych porad prawnych i psychologicznych, również dotyczących uzależnień czy przemocy domowej.

 

Myślę i jeżdżę trzeźwo

 

Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach jest jednym z najważniejszych elementów gminnych działań profilaktycznych, a kampanie informacyjno-edukacyjne, w tym Myślę i jeżdżę trzeźwo, mają na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców i podniesienie świadomości społeczeństwa.

 

W materiałach kampanii pokazujemy, co dzieje się z organizmem po spożyciu nawet niewielkiej dawki alkoholu oraz jak jego stężenie we krwi wpływa na zachowanie kierowcy i ocenę tego, co dzieje się na drodze. Objaśniamy również, jak na wydolność fizyczną i psychiczną wpływa tak zwany syndrom dnia następnego, czyli kac.

 

Uświadamiamy, dlaczego nie warto ryzykować i podpowiadamy bezpieczne rozwiązania. Świadków przekonujemy, że podejmowanie działań, które zmierzają do powstrzymania pijanego kierowcy, nie jest naruszeniem jego prywatności, ale postawą zasługującą na społeczne uznanie.

 

Zwracamy uwagę, że dzieci uczą się przez naśladownictwo i powtarzanie schematów, jakie prezentują bliscy mu dorośli. Rodzic jest najważniejszym życiowym nauczycielem, również wtedy, kiedy siada za kierownicą, choć nie powinien prowadzić samochodu.

 

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie na drogach, to nie sposób nie podjąć tematu ryzykownych zachowań w ruchu drogowym oraz agresji, która z roku na rok staje się coraz większym problemem. Właśnie agresji przypisuje się odpowiedzialność za 23% wypadków w Polsce. Dlatego też zadbaliśmy o to, aby pakiet kampanii Myślę i jeżdżę trzeźwo, zawierał materiały poruszające temat agresji i innych zachowań, które stwarzają zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg.

 

Po stronie mocy, przeciwko przemocy

 

Wyniki ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci pokazują, że ponad połowa nastolatków doświadczyła przemocy rówieśniczej.

 

W naszej kampanii podejmujemy temat bullyingu, czyli dręczenia, prześladowania fizycznego czy psychicznego wybranego dziecka przez innych uczniów, oraz cyberprzemocy, kiedy młodzieżowy konflikt przenosi się do sieci.

Przemoc stosowana przez dzieci pojawia się często tam, gdzie brakuje pozytywnych wzorców reagowania w sytuacjach emocjonalnie trudnych, dlatego tak ważne są dobre relacje, rozmowa i czas spędzony z dzieckiem.

 

Jeżeli chcemy być dla dziecka autorytetem i przekazać mu wartości, musimy znaleźć płaszczyznę porozumienia, zgłębić jego punkt widzenia i zadbać, żeby dziecko zrozumiało nasz. Jeżeli spędzając razem czas, zaangażujemy się w życie dziecka i będziemy świadomi jego „świata wirtualnego”, z pewnością dostrzeżemy, jeśli zacznie pogrążać się w kłopotach.

 

Wychowanie zaczyna się od własnego przykładu, ale najlepsze skutki uzyskamy, jeśli będziemy mieli wsparcie szkoły i nauczycieli.

 

Treści kampanii koncentrują się więc również na wykorzystaniu potencjału nauczyciela jako osoby, do której rodzice mają dużo zaufania i wierzą w jego kompetencje metodyczne i wychowawcze.

 

Ubezpieczeni przez rodziców

 

Odpowiednie praktyki wychowawcze oraz umiejętność zbudowania pozytywnych relacji z dziećmi są jednymi z najsilniejszych czynników, które chronią przed tak zwanymi zachowaniami problemowymi. Dobra i silna więź z dzieckiem to jego ubezpieczenie na całe życie.

 

Angażujemy więc rodziców, nie tylko przez przekazanie im wiedzy na temat szkodliwości używania narkotyków, dopalaczy czy picia alkoholu. Wzmacniamy praktycznie ich umiejętności wychowawcze, pokazując, jak nawet z pozoru drobna zmiana w ich zachowaniu, może wpłynąć na lepszą relację z dzieckiem, a tym samym na zmianę jego postępowania.

 

Pozytywne zmiany to proces, zachęcamy więc, by cieszyć się z drobnych sukcesów, drobiazgów. Wzmacniamy zaangażowanie rodziców w życie dzieci, w naukę, ale i spędzanie razem wolnego czasu. Pokazujemy, jak wiele dobrego przynosi codzienne wsparcie emocjonalne i moralne. Uświadamiamy, że dzięki drobnym krokom każdego dnia będą dla dzieci lepszymi wzorami i będą zdobywali ich zaufanie.

 

Czym zaprocentuje to w przyszłości? Szansą, że kiedy będzie źle, kiedy pojawią się problemy – to właśnie u rodziców dzieci będą chciały szukać wsparcia.

 

Zamknij okno

X

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

 

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

ZDROWA PROMOCJA!

DAJEMY SETKI MASECZEK OCHRONNYCH

do każdego zakupionego pakietu materiałów multimedialnych!

Życzenia Świąteczne i zabawa z nagrodami

Bezpieczni w szkole i poza szkołą