Bezpieczni w szkole i poza szkołą 2024

Unikalny zestaw materiałów profilaktycznych: gry i zabawy profilaktyczne, gadżety profilaktyczne itd.
Kliknij i sprawdź, co
przygotowaliśmy!

Materiały profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy, w tym uzależnień behawioralnych

Polecamy dla najmłodszych: opowiadania i bajki profilaktyczne z kolorowankami

Materiały profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy, w tym uzależnień behawioralnych

ZDROWA PROMOCJA!

DAJEMY SETKI MASECZEK OCHRONNYCH

do każdego zakupionego pakietu materiałów multimedialnych!

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

 

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Mobile menu

Materiały do kampanii

Pełni mocy w rodzinie bez przemocy

Zakres merytoryczny materiałów

Przemoc domowa

 

 • Nie ma znaczenia, czy to było raz, czy powtarza się systematycznie.

 • Nieważne, czy to było pod wpływem alkoholu, czy na trzeźwo.

 • Nie pytamy, czy są momenty, gdy zachowuje się w porządku.

 • Pomagamy zawsze i w każdej sytuacji, gdy PRZEMOC staje się faktem.

 

Materiały naszej kampanii mówią o tym, że przemoc domowa jest wieloczynnikowa. To nie tylko siniaki pod oczami, ale i inne formy zadawania bólu. Samym ofiarom przemocy, które niejednokrotnie podlegają różnym mechanizmom manipulacji, ciężko czasami obiektywnie ocenić, czy zachowania sprawcy stanowią już oznakę przemocy domowej.

 

Niektóre formy przemocy są po prostu trudne do uchwycenia gołym okiem i do zdefiniowania w społeczeństwie, w którym pokutuje jeszcze wiele stereotypów np. na temat akceptowalnych zachowań mężczyzny po alkoholu lub patriarchalnych uwarunkowań (np. „mężczyzna trzyma kasę w domu”, „to normalne, że jest agresywny po alkoholu” itp.). 

 

Nasze materiały uczulają,  że przemoc domowa to nie tylko siniaki na ciele, ale też różne rodzaje przemocy psychicznej: wymuszanie posłuszeństwa, wyśmiewanie, wyzwiska, obelgi, upokarzanie, poniżanie, grożenie itd. 


Ofiary bardzo często usprawiedliwiają sprawców przemocy, jeśli są z nimi w związku emocjonalnym.

 

Działają tu rozmaite mechanizmy obronne, które w praktyce często przekładają się na:

 • wypieranie problemu;

 • ignorowanie sygnałów świadczących o przemocy;

 • postrzeganie świata w kategoriach „czarno - białych”;

 • ucieczkę w fantazje lub używki;

 • przypadkowe kontakty seksualne;

 • powielanie wzorca „ofiara - sprawca” w kolejnych relacjach.

 

Zgodnie z art. 207 § 1 kodeksu karnego, przemoc domowa jest przestępstwem.


§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 


Pomoc ofiarom przemocy domowej w Polsce jest całodobowa i bezpłatna.


Podpowiadamy, że Niebieska Linia: tel. 800 120 002 to telefon dla ofiar, sprawców oraz świadków przemocy w rodzinie.


Pokazujemy, jak wyszukać placówki z całej Polski, zajmujące się pomocą osobom doświadczającym przemocy bądź będącym jej świadkami.


Przypominamy ogólne numery alarmowe 112 lub 997 — na które można dzwonić w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu utraty zdrowia lub życia.


Informujemy, że wsparcie dla ofiar i świadków przemocy organizuje również Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Funduszu Sprawiedliwości — podajemy adresy stron internetowych,  numer infolinii  222 309 900,

a także wskazujemy, jak szukać  placówek pomocy w zależności od miejsca zamieszkania.

 

***

 

Sytuacja dziecka będącego świadkiem przemocy

 

„Jestem z nim dla dobra dziecka”. 


Kobiety często trwają u boku przemocowego partnera, bo myślą, że rozbita rodzina oznacza dla dziecka gorszą sytuację, niż trwanie w toksycznym związku, w którym dziecko jest świadkiem przemocy. Dla dobra dziecka trzeba zadbać o dom bez aktów przemocy. 

 

„Dla dzieci jest dobry”. 


Jeżeli sprawca krzywdzi matkę, to nie dba on o dobro dzieci. Matki, które są ofiarami przemocy domowej, nie chcą „zabierać” dzieciom ojca. Praktyka terapeutyczna i liczne badania pokazują jednak, że konsekwencje życia w przemocowej rodzinie są dla dziecka dużo poważniejsze, niż życie w niepełnej rodzinie np. u boku tylko matki czy tylko ojca. 

 

„Pochodzę z rozbitej rodziny, nie chcę tego samego dla mojego dziecka”. 


Poczucie winy matek oraz ich własne historie z rodziny generacyjnej sprawiają, że nie reagują na przemocowe zachowania partnerów. Dla pozornego „dobra dziecka” pozwalają traktować się w poniżający i upokarzający sposób. Tym samym powielają często historię toksycznych relacji z rodzin generacyjnych.

 

W naszych materiałach tłumaczymy, że „Niebieska karta” służy dobru dziecka, że dla jego dobra warto poprosić o pomoc, informujemy również, gdzie można tę pomoc uzyskać (w szkole, u lekarza, na policji lub w Ośrodku Pomocy Społecznej).

 

W  formie obrazowych, sugestywnych rysunków graficznych, zwracamy uwagę na ważne zagadnienie:


Bezpieczny dom to fundament  prawidłowego rozwoju dziecka. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Reaguj, gdy ktoś próbuje "zburzyć"  Twój dom.

 

***

 

Gdy dziecko jest ofiarą przemocy

 

Dziecko krzywdzone od małego myśli, że to normalne, że tak wygląda życie w rodzinie i tak reaguje się w sytuacjach konfliktowych. 

 

Uświadamiamy, co dla dziecka może oznaczać przemoc w rodzinnym domu:

 

 • silny stres;

 • zaburzone poczucie bezpieczeństwa, będące jedną z fundamentalnych potrzeb rozwojowych dziecka;

 • zaburzone relacje emocjonalne z rówieśnikami;

 • koszmary senne, problemy ze snem;

 • zaburzony rozwój moralny;

 • problemy w nauce, trudności w koncentracji uwagi na lekcjach;

 • apatię;

 • zachowania agresywne wobec rówieśników;

 • niskie poczucie własnej wartości;

 • choroby psychosomatyczne (np. zaburzenia odżywiania, moczenie nocne, bóle głowy, żołądka);

 • i wiele innych.

 

Apelujemy: jeśli podejrzewasz, że jakieś dziecko może być świadkiem lub ofiarą przemocy domowej, poinformuj o tym odpowiednie instytucje, takie jak: szkoła, policja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, lub zadzwoń na „Niebieską Linię”: 800 120 002.

 

Część materiałów naszej kampanii kierujemy bezpośrednio do dzieci.

 

Za Konwencją Praw Dziecka UNICEF tłumaczymy, jak określone są prawa dziecka w kontekście profilaktyki przemocy domowej. 

 

Za art. 19 

Masz prawo do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem. Nikt nie ma prawa Cię bić, prześladować i wykorzystywać w celach seksualnych.

 

Za art 34 

Masz prawo do ochrony przed wszystkimi formami wykorzystywania seksualnego. Nikt nie ma prawa dotykać Cię w sposób, którego sobie nie życzysz i nakłaniać lub zmuszać Cię do kontaktów seksualnych.

 

***

 

Świadek przemocy

 

Nowy Jork, 13 marca 1964. Zabójstwo Kitty Genovese. Młoda kobieta umiera, zamordowana na ulicy, a 38 świadków przygląda się, jak morderca dźga ją nożem. Nikt nie zareagował. Dlaczego?

 

W odpowiedzi na to pytanie, wyjaśniamy, czym jest „zjawisko rozproszonej odpowiedzialności” lub „efekt widza”

— każdy ze świadków czuł się zwolniony z odpowiedzialności za zawiadomienie służb, zakładając, że ktoś inny to zrobi za niego.

 

Apelujemy:


Jesteś świadkiem przemocy u sąsiada?
To Twoja odpowiedzialność!
Nie pozostawaj bierny!
Reaguj!

 

Informujemy też, że 13 lipca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeksu Karnego,  nakładająca prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie organów ścigania:


Art. 240. Kto nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

***

 

Kierunki działań Ośrodków Pomocy Społecznej

 

Pokazujemy, że Ośrodki Pomocy Społecznej wspierają mieszkańców w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych związanych z kwestią materialną, ale też udzielają specjalistycznych porad prawnych i psychologicznych,  również dotyczących uzależnień czy przemocy domowej.
 
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej

Organizujemy Wsparcie
Pomagamy
Skutecznie działamy

Pobierz materiały multimedialne

Mobile menu

Oferta kampanii multimedialnych Plik PDF do wydruku

Materiały profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy, w tym uzależnień behawioralnych
Mobile menu