Bezpieczni w szkole i poza szkołą 2024

Unikalny zestaw materiałów profilaktycznych: gry i zabawy profilaktyczne, gadżety profilaktyczne itd.
Kliknij i sprawdź, co
przygotowaliśmy!

Materiały profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy, w tym uzależnień behawioralnych

Polecamy dla najmłodszych: opowiadania i bajki profilaktyczne z kolorowankami

Materiały profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy, w tym uzależnień behawioralnych

ZDROWA PROMOCJA!

DAJEMY SETKI MASECZEK OCHRONNYCH

do każdego zakupionego pakietu materiałów multimedialnych!

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

 

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Mobile menu

Ważne telefony i adresy pomocowe

Ogólny numer alarmowy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu utraty zdrowia lub życia:

tel. 112 lub 997

Pomarańczowa Linia 

program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki:

tel. 801 140 068
pomaranczowalinia.pl

Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

tel. 800 120 002

Telefon dla ofiar, sprawców oraz świadków przemocy w rodzinie. Telefon jest bezpłatny i czynny przez całą dobę.

niebieskalinia.info

Wsparcie dla ofiar i świadków przemocy:

tel. 22 230 99 00

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Funduszu Sprawiedliwości
pokrzywdzeni.gov.pl

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki - Narkomania":

tel. 800 199 990

Telefon jest bezpłatny i czynny codziennie w godzinach 16:00 – 21:00,  z wyjątkiem świąt państwowych.

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia Behawioralne"

(uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia):

tel. 800 199 990

Telefon jest czynny codziennie w godzinach 17:00 – 22:00.

Telefon Zaufania HIV/AIDS:

801 888 448* lub 22 692 82 26
* połączenie płatne tylko za pierwszą minutę
Telefon jest czynny codziennie w godzinach 9:00-21:00 od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Infolinia Psychiatryczna:

tel. 800 600 700

Telefon jest czynny od piątku do niedzieli w godzinach 16:00 – 22:00.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

tel.  800 12 12 12

Telefon jest całodobowy i czynny przez 7 dni w tygodniu.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:

tel. 116 111
Telefon jest bezpłatny, anonimowy, całodobowy i czynny przez 7 dni w tygodniu.

116111.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci:

tel. 800 100 100

Telefon jest bezpłatny, anonimowy, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-15:00.
Dostępny dla wszystkich rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz pomocy dzieciom przeżywającym trudności wynikające z problemów takich jak: przemoc w szkole, wykorzystywanie seksualne, cyberprzemoc, myśli samobójcze, depresja, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, zaburzenia odżywiania.

800100100.pl

Centrum Praw Kobiet 

Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.

cpk.org.pl

Ważne telefony i adresy pomocowe

Pobierz materiały multimedialne

Mobile menu

Oferta kampanii multimedialnych Plik PDF do wydruku

Materiały profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy, w tym uzależnień behawioralnych
Mobile menu