Oferta kampanii multimedialnych Plik PDF do wydruku

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

 

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

ZDROWA PROMOCJA!

DAJEMY SETKI MASECZEK OCHRONNYCH

do każdego zakupionego pakietu materiałów multimedialnych!

Życzenia Świąteczne i zabawa z nagrodami

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

 

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

ZDROWA PROMOCJA!

DAJEMY SETKI MASECZEK OCHRONNYCH

do każdego zakupionego pakietu materiałów multimedialnych!

Życzenia Świąteczne i zabawa z nagrodami

Pobierz materiały multimedialne

Nasz Ekspert: Barbara Superson

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Pracuje jako psycholog szkolny i przedszkolny.

 

W ramach pracy zawodowej zajmuje się:

 

 • organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 • prowadzeniem grupowych zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych;

 • prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym, diagnozowaniem potencjalnych możliwości oraz wspomaganiem mocnych stron ucznia;

 • wspieraniem rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 • diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia oraz określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Działalność naukowa

 

Zainteresowania naukowe: psychologia rozwojowa, psychologia rehabilitacji, pedagogika Marii Montessori, kulturowe uwarunkowania rozwoju, edukacja globalna. Szczególnie interesuję się badaniami międzykulturowymi związanymi z edukacją i rehabilitacją dzieci z niepełnosprawnościami w Afryce Wschodniej.

 

Projekty rozwojowe i badawcze:

 

 • Postawy matek wobec dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście społecznej percepcji niepełnosprawności w Burundi, projekt w trakcie realizacji.

 • Społeczne i poznawcze funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi, projekt zrealizowany w latach 2012-2013.

 • „Rozwój wiedzy i umiejętności psychologicznych pracowników Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Muyinga, w Burundi oraz jego podopiecznych i ich rodzin”, projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wolontariat Polska Pomoc” w roku 2012.

 • „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia – wsparcie metodyki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w centrach prowadzonych przez Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho w Burundi”. Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wolontariat Polska Pomoc” w roku 2013.

 

Publikacje

 

 

 • Superson, B. (2019). Culture-related criteria of intelligence and the socio-economic situation of children with disabilities in Burundi : survey report. [w:] Konteksty Pedagogiczne = Pedagogical Contexts, (1 (12)), p. 227-242. doi:10.19265/KP.2019.112227

 • Superson, B. (2017). Działania wspierające proces edukacji i kompleksowej  rehabilitacji osób z różnymi typami niepełnosprawności w Burundi (Afryka Wschodnia). [w:] G. Gunia, A. Ochman, & M. Trojańska (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością (Vol. 4.1, pp. 205–217). Kraków : Wydawnictwo  Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

 • Superson, B. (2017). Rola inteligencji cielesno-kinestetycznej w procesie edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w Burundi. [w:] I. Sikorska, K. Gerc, & L. Pawłowski (red.), Sportowcy z niepełnosprawnością : aspekty psychologiczne i społeczne (pp. 83–94). Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM.

 • Tuchowska, J., & Superson, B. (2017). Bajki i opowiadania terapeutyczne w terapii dzieci jąkających się. [w:] L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, & K. Kupiec (red.), Życie z zacięciem : integralny przewodnik po jąkaniu (pp. 170–175). Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne.

 

 

Nieustannie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w międzynarodowych projektach, specjalistycznych konferencjach i szkoleniach.


Od siedmiu lat zajmuje się badaniami naukowo-rozwojowymi na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami w Burundi (Afryka Wschodnia).

 

W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

 

Prywatnie – szczęśliwa żona i spełniająca się mama.

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

 

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

ZDROWA PROMOCJA!

DAJEMY SETKI MASECZEK OCHRONNYCH

do każdego zakupionego pakietu materiałów multimedialnych!

Życzenia Świąteczne i zabawa z nagrodami

Barbara Superson

 

Jest psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym, trenerem (poziom 5. EQF – European Qualification Framework), absolwentką Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Jagiellońskim i Zarządzania Międzynarodowego w Ecole de Management w Strasburgu. 

Obecnie kończy studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie m.in. prowadzi zajęcia dla studentów Psychologii Stosowanej.

Międzynarodowego w Ecole de Management w Strasburgu. 

Obecnie kończy studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie m.in. prowadzi zajęcia dla studentów Psychologii Stosowanej.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Pracuje jako psycholog szkolny i przedszkolny.

 

W ramach pracy zawodowej zajmuje się:

 

 • organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 • prowadzeniem grupowych zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych;

 • prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym, diagnozowaniem potencjalnych możliwości oraz wspomaganiem mocnych stron ucznia;

 • wspieraniem rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 • diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia oraz określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Działalność naukowa

 

Zainteresowania naukowe: psychologia rozwojowa, psychologia rehabilitacji, pedagogika Marii Montessori, kulturowe uwarunkowania rozwoju, edukacja globalna. Szczególnie interesuję się badaniami międzykulturowymi związanymi z edukacją i rehabilitacją dzieci z niepełnosprawnościami w Afryce Wschodniej.

 

Projekty rozwojowe i badawcze:

 

 • Postawy matek wobec dzieci z niepełnosprawnościami w kontekście społecznej percepcji niepełnosprawności w Burundi, projekt w trakcie realizacji.

 • Społeczne i poznawcze funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi, projekt zrealizowany w latach 2012-2013.

 • „Rozwój wiedzy i umiejętności psychologicznych pracowników Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Muyinga, w Burundi oraz jego podopiecznych i ich rodzin”, projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wolontariat Polska Pomoc” w roku 2012.

 • „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia – wsparcie metodyki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w centrach prowadzonych przez Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho w Burundi”. Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Wolontariat Polska Pomoc” w roku 2013.

 

Publikacje

 

 • Superson, B. (2019). Culture-related criteria of intelligence and the socio-economic situation of children with disabilities in Burundi : survey report. [w:] Konteksty Pedagogiczne = Pedagogical Contexts, (1 (12)), p. 227-242. doi:10.19265/KP.2019.112227

 • Superson, B. (2017). Działania wspierające proces edukacji i kompleksowej  rehabilitacji osób z różnymi typami niepełnosprawności w Burundi (Afryka Wschodnia). [w:] G. Gunia, A. Ochman, & M. Trojańska (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością (Vol. 4.1, pp. 205–217). Kraków : Wydawnictwo  Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

 • Superson, B. (2017). Rola inteligencji cielesno-kinestetycznej w procesie edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w Burundi. [w:] I. Sikorska, K. Gerc, & L. Pawłowski (red.), Sportowcy z niepełnosprawnością : aspekty psychologiczne i społeczne (pp. 83–94). Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM.

 • Tuchowska, J., & Superson, B. (2017). Bajki i opowiadania terapeutyczne w terapii dzieci jąkających się. [w:] L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, & K. Kupiec (red.), Życie z zacięciem : integralny przewodnik po jąkaniu (pp. 170–175). Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne.

 

Nieustannie wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w międzynarodowych projektach, specjalistycznych konferencjach i szkoleniach.


Od siedmiu lat zajmuje się badaniami naukowo- rozwojowymi na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami w Burundi (Afryka Wschodnia).

 

W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychologa.

 

Prywatnie — szczęśliwa żona i spełniająca się mama.

Barbara Superson

 

Jest psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym, trenerem (poziom 5. EQF – European Qualification Framework), absolwentką Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Jagiellońskim i Zarządzania