Oferta kampanii multimedialnych Plik PDF do wydruku

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

 

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

ZDROWA PROMOCJA!

DAJEMY SETKI MASECZEK OCHRONNYCH

do każdego zakupionego pakietu materiałów multimedialnych!

Życzenia Świąteczne i zabawa z nagrodami

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

 

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

ZDROWA PROMOCJA!

DAJEMY SETKI MASECZEK OCHRONNYCH

do każdego zakupionego pakietu materiałów multimedialnych!

Życzenia Świąteczne i zabawa z nagrodami

Pobierz materiały multimedialne

Zakres merytoryczny materiałów dla nauczycieli

Wyniki ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci

 

„Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1 005 nastolatków w wieku 11–17 lat.

Z badania wynika, że 59% nastolatków doświadczyło przemocy rówieśniczej, 41% badanych doświadczyło jej w formie przemocy fizycznej, 28% zaś w formie przemocy psychicznej. Niemal co piąty badany (18%) był ofiarą napaści zbiorowej, a co dziesiąty (11%) — znęcania się, które w zasadzie nie występuje w oderwaniu od przemocy fizycznej i psychicznej. Ponadto 10% nastolatków doświadczyło przemocy w związku. Napaści zbiorowej oraz przemocy fizycznej najczęściej doświadczają chłopcy, natomiast przemocy psychicznej i znęcania się młodsze nastolatki (11–14 lat)”.

Źródło: J. Włodarczyk,Przemoc rówieśnicza. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci (2013).

 

Przyczyn przemocy jest bardzo wiele. Nie ma dzieci z natury przemocowych, niektórym tylko brakuje metod radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych.

 

Zachęcamy nauczycieli, by patrzyli na ucznia stosującego przemoc jak na dziecko, które potrzebuje pomocy. Przemoc stosowana przez dzieci pojawia się często tam, gdzie brakuje pozytywnych wzorców reagowania w sytuacjach emocjonalnie trudnych. Może dziecko nie potrafi radzić sobie z nadmiernym stresem? Być może jest szykanowane przez rówieśników i agresywne zachowania to jego jedyny znany mu sposób, by sobie poradzić? Być może w jego domu brakuje wsparcia i poczucia bezpieczeństwa? A może już wyczerpały się pomysły „co z nim jest” i warto poszukać rady u pedagoga lub psychologa szkolnego?

 

Jako wsparcie dla nauczycieli przygotowaliśmy propozycje scenariuszy lekcji wychowawczych dla różnych grup wiekowych, których cele to:

 

  • profilaktyka zachowań przemocowych wśród dzieci;

  • nabywanie umiejętności rozpoznawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji względem różnych grup społecznych;

  • uświadamianie młodzieży wpływu stereotypów i uprzedzeń na kształtowanie się relacji międzyludzkich;

  • rozwijanie empatii i tolerancji wśród uczniów.

 

W materiałach naszej kampanii podpowiadamy, jakie zachowania uczniów powinny zaniepokoić i kiedy należy reagować.

 

Polecamy też pozycje książkowe, napisane przez wybitnych specjalistów w zakresie problematyki przemocy w szkołach. Lektury mogą pomóc nauczycielom w efektywnym radzeniu sobie z przypadkami przemocy wśród młodzieży szkolnej. To swego rodzaju przewodniki zawierające wskazówki, jak skutecznie reagować, oraz uwzględniające konkretne scenariusze zajęć.

 

„Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ”

Henry Adams

Dla młodzieży

Dla rodziców

Po stronie mocy, przeciwko przemocy

Materiały do kampanii

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

 

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

ZDROWA PROMOCJA!

DAJEMY SETKI MASECZEK OCHRONNYCH

do każdego zakupionego pakietu materiałów multimedialnych!

Życzenia Świąteczne i zabawa z nagrodami