Bezpieczni w szkole i poza szkołą 2024

Unikalny zestaw materiałów profilaktycznych: gry i zabawy profilaktyczne, gadżety profilaktyczne itd.
Kliknij i sprawdź, co
przygotowaliśmy!

Materiały profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy, w tym uzależnień behawioralnych

Polecamy dla najmłodszych: opowiadania i bajki profilaktyczne z kolorowankami

Materiały profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy, w tym uzależnień behawioralnych

ZDROWA PROMOCJA!

DAJEMY SETKI MASECZEK OCHRONNYCH

do każdego zakupionego pakietu materiałów multimedialnych!

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

 

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Kampania multimedialna do realizacji w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Mobile menu

Materiały do kampanii

Ubezpieczeni przez rodziców

Dla rodziców

Dla młodzieży

Nauczyciel ma moc

 

W naszych materiałach dla nauczycieli stawiamy na wykorzystanie potencjału nauczyciela jako osoby, do której rodzice mają duże zaufanie i wierzą w jego kompetencje metodyczne i wychowawcze.

 

Zachęcamy, by nauczyciele wzmacniali poczucie kompetencji u rodziców – wspierali ich. Nauczyciel zaangażowany to ten, który zajmuje się nie tylko dzieckiem, ale i jego relacjami w domu. Nie musi, a nawet nie powinien, angażować się emocjonalnie w sprawy rodzinne, natomiast w sytuacjach niepokojących dobrze gdy porozmawia z rodzicem, wskaże mu odpowiednie osoby i instytucje, które mogą pomóc.

 

Przygotowaliśmy propozycje scenariuszy lekcji, których cele to:

 

  • kształtowanie umiejętności wyrażania, rozumienia i radzenia sobie z emocjami;

  • wspieranie prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego;

  • profilaktyka uzależnień;

  • zapoznanie uczniów z mechanizmem uzależniania się;

  • przekazanie wiedzy z zakresu działania substancji psychoaktywnych na organizm człowieka oraz skutków ich zażywania;

  • dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy dotyczącej zagrożeń, jakie płyną z próbowania środków psychoaktywnych (dopalaczy);

  • zmiana stereotypowych opinii o dopalaczach;

  • wspieranie asertywnej postawy uczniów w sytuacjach nacisku grupowego;

  • wspieranie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu;

  • poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i redukcji napięcia emocjonalnego.

 

Proponujemy również zestaw kart pracy dla nauczycieli, do wykorzystania na lekcjach wychowawczych (na wszystkich etapach edukacyjnych). Dzięki kartom można zbierać informacje „przesiewowe” dotyczące potencjalnych problemów dzieci w relacjach z rodzicami i innymi uczniami oraz ewentualnych zagrożeń związanych z używkami. Karty pracy mogą być pomocne przy wstępnej diagnozie niepokojących zachowań dzieci i konsultowane później z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Zakres merytoryczny materiałów dla nauczycieli

Pobierz materiały multimedialne

Mobile menu

Oferta kampanii multimedialnych Plik PDF do wydruku

Materiały profilaktyczne w zakresie uzależnień i przemocy, w tym uzależnień behawioralnych
Mobile menu